اطلاعیهٔ فرماندهی انتظامی تهران: در چارچوب مطالبات عمومی و بر اساس وظایف قانونی، طرح حجاب و عفاف از روز شنبه ۲۵ فروردین در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد.

اطلاعیهٔ فرماندهی انتظامی تهران: در چارچوب مطالبات عمومی و بر اساس وظایف قانونی، طرح حجاب و عفاف از روز شنبه ۲۵ فروردین در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan