راهپیمایی مردم دارالمومنین کاشان در محکومیت حادثه تروریستی گلزار شهدای #کرمان و اعلام انزجار خود از توطئه های مزدوران وابسته به آمریکا و صهیونیسم :جمعه ۱۵ دی ۱۴۰۲،پس از اقامه نماز عبادی و سیاسی،جمعه مصلی حضرت بقیه الله الاعظم(عج)

راهپیمایی مردم دارالمومنین کاشان در محکومیت حادثه تروریستی گلزار شهدای #کرمان و اعلام انزجار خود از توطئه های مزدوران وابسته به آمریکا و صهیونیسم :جمعه ۱۵ دی ۱۴۰۲،پس از اقامه نماز عبادی و سیاسی،جمعه مصلی حضرت بقیه الله الاعظم(عج)