رئیس دانشگاه کاشان گفت: اولین جلسه کارگروه استانی پیاده سازی آمایش آموزش عالی و مدیریت طرح تحول آموزش عالی استان اصفهان روز پنج شنبه مورخ ۹ آذرماه ۱۴۰۲ در دانشگاه اصفهان با حضور روسای دانشگاههای اصفهان، صنعتی اصفهان، کاشان، فرهنگیان، پیام نور، فنی حرفه ای، آزاد اسلامی ، نماینده دانشگاههای غیر انتفاعی، رییس بنیاد نخبگان […]

رئیس دانشگاه کاشان گفت: اولین جلسه کارگروه استانی پیاده سازی آمایش آموزش عالی و مدیریت طرح تحول آموزش عالی استان اصفهان روز پنج شنبه مورخ ۹ آذرماه ۱۴۰۲ در دانشگاه اصفهان با حضور روسای دانشگاههای اصفهان، صنعتی اصفهان، کاشان، فرهنگیان، پیام نور، فنی حرفه ای، آزاد اسلامی ، نماینده دانشگاههای غیر انتفاعی، رییس بنیاد نخبگان استان و رییس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان، نمایندگان استاندار اصفهان و آقای دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و چند نفر اساتید صاحبنظر تشکیل شد دکتر عباس کتابی افزود: این کارگروه براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت ساماندهی رشته های موجود دانشگاههای، ماموریت گرایی و آمایش آموزش عالی، و مهارت آموزی و اشتغال پذیری دانش آموختگان در استانها تشکیل می شود https://eitaa.com/tribunekashan

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan