رهبر انقلاب صبح (چهارشنبه ۲ خرداد) بر پیکر رئیس‌جمهور شهید و همراهانش نماز اقامه می‌کنند.مراسم نماز بر پیکر رئیس‌جمهور شهید و همراهانش در دانشگاه تهران از ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز می‌شود.

رهبر انقلاب صبح (چهارشنبه ۲ خرداد) بر پیکر رئیس‌جمهور شهید و همراهانش نماز اقامه می‌کنند.مراسم نماز بر پیکر رئیس‌جمهور شهید و همراهانش در دانشگاه تهران از ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز می‌شود.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan