بلیت‌فروشی بازی پرسپولیس و استقلال از ساعت ۱۵ امروز آغاز شده و انتشار آگهی فروش بلیت بازی با مبالغ دلخواه شدت گرفته و قیمت به ۳ میلیون هم رسیده!بلیت‌ها در سامانۀ بلیت‌فروشی با ۳ قیمت ۳۰۰ هزار تومان، ۱۵۰ هزار تومان و ۷۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

بلیت‌فروشی بازی پرسپولیس و استقلال از ساعت ۱۵ امروز آغاز شده و انتشار آگهی فروش بلیت بازی با مبالغ دلخواه شدت گرفته و قیمت به ۳ میلیون هم رسیده!بلیت‌ها در سامانۀ بلیت‌فروشی با ۳ قیمت ۳۰۰ هزار تومان، ۱۵۰ هزار تومان و ۷۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan