اینک بهاری دیگر در برگ شمار تاریخ دانشگاه به شکوفه نشست و آثار رویش و حیات، بر کوشش اوراق این دفتر ثبت شد رئیس دانشگاه کاشان گفت: ۳۳هکتار (معادل ۳۳۰هزار مترمربع به ارزش تقریبی ۵۰هزار میلیارد ریال) از اراضی دانشگاه کاشان واقع در شهر قمصر که تحت عنوان پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان فعالیت می‌کند […]

اینک بهاری دیگر در برگ شمار تاریخ دانشگاه به شکوفه نشست و آثار رویش و حیات، بر کوشش اوراق این دفتر ثبت شد رئیس دانشگاه کاشان گفت: ۳۳هکتار (معادل ۳۳۰هزار مترمربع به ارزش تقریبی ۵۰هزار میلیارد ریال) از اراضی دانشگاه کاشان واقع در شهر قمصر که تحت عنوان پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان فعالیت می‌کند بعد از حدود سی‌سال و در آستانه جشن پنجاه‌سالگی تأسیس دانشگاه، تثبیت مالکیت و دارای سند تک برگی گردید و به بهره‌برداری دانشگاه کاشان رسید.دکتر عباس کتابی افزود: به رغم چالش‌های مدیریتی، قانونی و اجرایی موضوع و نامعلوم بودن و رکود سرنوشت این اراضی که سال‌ها از توجه لازم محروم مانده بود، بحمدالله با پیگیری‌های مستمر دوساله و بلندهمتی عوامل پیگیری مرتفع گردید، دستاورد حاصل برای خانواده دانشگاه می‌تواند زمینه‌ساز استقرار بستری مناسب و قابل اعتماد جهت ایجاد و گسترش اهداف آموزشی و پژوهشی، سرمایه‌گذاری و مشارکت با برندها و بخش‌های خصوصی فعال، ایجاد درآمدزایی و ارتباطات مؤثر در مسیر اعتلای روزافزون نام و نشان دانشگاه کاشان، ایجاد دانشکده‌های مرتبط و تربیت نیروی متخصص و پژوهشگران عرصه اسانس و ترکیبات گیاهی، فراهم‌سازی زمینه‌های مطالعاتی و تکثیر مزارع آزمایشی و باغ‌ گیاه‌شناسی، فرصت‌های نوین علمی و همکاری‌های سودآور ملی و منطقه‌ای و ایجاد زمینه‌های کارآفرینی و اشتغال برای منطقه باشد که جملگی بدون تثبیت مالکیت دانشگاه بر اراضی موصوف امکانپذیر نمی‌گردید.وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری به مبحث هویت‌بخشی و تثبیت مالکیت‌ها و تأکید معظم‌له در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه، مبنی بر حدنگاری «متر به متر» اراضی کشور، خاطر نشان کرد: بر این اساس فرایند تثبیت و صدور اسناد مالکیت این اراضی دانشگاه در دستور کار قرار گرفت.رئیس دانشگاه کاشان افزود: پیگیری‌های مربوطه در سه سطح کشوری، استانی و شهرستانی و رایزنی و مذاکرات با مقامات مرتبط همراه ارائه مستندات لازم انجام پذیرفت و در این راستا با تهیه مکاتبات و لوایح فنی و کارشناسانه، تهیه نقشه‌های تخصصی ملک، تنظیم فرم‌های مرتبط ثبتی و هماهنگی‌های بسیار در اجرای ضوابط مندرج در قوانین ذیل شامل: قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تثبیت اطلاعات اموال دولت، قانون حدنگار، آیین‌نامه اموال دولتی، آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دولت و تنظیم مکاتبات و بعضاً مراجعات حضوری در اداره کل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط و در بالاتر از همه به یاری پروردگار متعال منجر به صدور سند قطعی مالکیت گردید.رئیس دانشگاه کاشان از کلیه عوامل دانشگاهی و اجرایی داخلی، ارگان‌ها و سازمان‌های شهرستان از قبیل فرمانداری محترم ویژه کاشان، اداره راه و شهرسازی کاشان، اداره ثبت اسناد و املاک قمصر، مدیریت و همکاران دفتر حقوقی دانشگاه که به نوعی به پیشبرد این مهم همت گماشته‌اند تشکر و قدردانی نمودند. «خدا زیاد کند اجر دین و دنیاتان و مستجاب شود باقی دعاهاتان»