گردشگری ضربان قلب حیاتی بسیاری از کشورها و شهرهای جهان می‌باشد. اهمیت حضور گردشگران در کاشان نیز بر هیچ کس پوشیده نیست .با یک سری تحلیل های ساده از قبیل آمار و ارقام بازدیدهای اماکن تاریخی ، پرسجو از کسبه و فعالان گردشگری کاشان و همچنین خلوتی گذرگاه های باغ جهانی فین و خیابان عامریه […]

گردشگری ضربان قلب حیاتی بسیاری از کشورها و شهرهای جهان می‌باشد. اهمیت حضور گردشگران در کاشان نیز بر هیچ کس پوشیده نیست .با یک سری تحلیل های ساده از قبیل آمار و ارقام بازدیدهای اماکن تاریخی ، پرسجو از کسبه و فعالان گردشگری کاشان و همچنین خلوتی گذرگاه های باغ جهانی فین و خیابان عامریه ، میتوان به این نتیجه رسید که آمار گردشگران نوروزی در سال جاری به یک سوم یا حداقل نصف سالهای قبل رسید است و یا به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، تخمین به معنای آمار دقیق و کارشناسی و رسمی نمیباشد اما آنچه عیان است بازدید گردشگران نوروزی از کاشان در سال جاری کاهش چشم گیری پیدا کرد .برخی دلایل از قبیل تورم و ماه مبارک رمضان اگر چه به عنوان بخشی از دلایل نامیده میشود اما با برسی آمار گردشگران سایر شهرها ، ترافیک جاده های شمالی ، آمار گردشگران شیراز در گوشه کشور آمار و بازدید کنندگان شهرهای مذهبی مثل مشهد نشان میدهد که برخی دلایل نمیتوانسته تاثیری در کاهش آمار گردشگران داشته باشد .با توجه به جغرافیای کاشان که در مرکز کشور قرارگرفته و اکثر مسافرین در مسیر خود ممکن است از این شهر نیز عبور نمایند چرا و چطور شد که در سال جاری شهرستان کاشان اقبال خوبی از اقتصاد گردشگری بدست نیاورد ؟! امید است کارشناسان مربوطه با دیدگاه ها متفاوت قبل از شکست بیشتر به ابعاد این قضیه بپردازند .علیرضا راستی

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan