تپه بانو و تلاش برای جعل نام جدیدتپه های باستانی بانو، از جاذبه های گردشگری و باستانی سفیدشهر است که در حوزه تمدنی منطقه باستانی چاله غم و نزدیک قلعه وزیر در ٨ کیلومتری سفیدشهر واقع شده است .خبری با نام تپه کهریز در کانال اهل کاشان در تاریخ ۹خرداد درج شد که گزارشگر این […]

تپه بانو و تلاش برای جعل نام جدید
تپه های باستانی بانو، از جاذبه های گردشگری و باستانی سفیدشهر است که در حوزه تمدنی منطقه باستانی چاله غم و نزدیک قلعه وزیر در ٨ کیلومتری سفیدشهر واقع شده است .
خبری با نام تپه کهریز در کانال اهل کاشان در تاریخ ۹خرداد درج شد که گزارشگر این خبر سعی کرده با انگیزه نامعلوم هویت تاریخ این منطقه که در حوزه سفیدشهر قراردارد رابه نام جعلی به مخاطب معرفی کند.
در تاریخ شفاهی سفیدشهر این منطقه باستانی با نام تپه بانو شناخته شده است و قصه های زیادی سینه به سینه از گذشتگان از این منطقه برجای مانده است.
انجمن دوستداران میراث فرهنگی سفیدشهر پیگیر این اخبار جعلی ازسوی مراجع ذی صلاح بوده و خواهد بود.