در این جلسه ضمن یاد و بزرگداشت رئیس محترم جمهور و رئیس فقید شورای عالی امنیت ملی، خادم الرضا، سید ابراهیم رئیسی، و عضو دیگر شورا، وزیر مور خارجه، امیر عبداللهیان و سایر همراهان در حادثه سقوط بالگرد، اهم مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ضمن یاد و بزرگداشت رئیس محترم جمهور و رئیس فقید شورای عالی امنیت ملی، خادم الرضا، سید ابراهیم رئیسی، و عضو دیگر شورا، وزیر مور خارجه، امیر عبداللهیان و سایر همراهان در حادثه سقوط بالگرد، اهم مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan