این نمایشگاه ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند به مدت ۴ روز برگزار می‌شود .روزنامه سراسری سراج و پایگاه خبری تریبون کاشان تنها نمایندگان رسانه کاشان در این نمایشگاه خواهند بود. این نمایشگاه پس از ۶سال توقف با حضور بیش از ۳۰۰رسانه از کل کشور شامل روزنامه،هفته نامه ،ماهنامه و پایگاه های خبری به مدت ۴روز […]

این نمایشگاه ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند به مدت ۴ روز برگزار می‌شود .روزنامه سراسری سراج و پایگاه خبری تریبون کاشان تنها نمایندگان رسانه کاشان در این نمایشگاه خواهند بود. این نمایشگاه پس از ۶سال توقف با حضور بیش از ۳۰۰رسانه از کل کشور شامل روزنامه،هفته نامه ،ماهنامه و پایگاه های خبری به مدت ۴روز از ساعت ۹ تا ۱۸ در مصلی تهران برگزار می شود.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan