تا این لحظه مقامات ۵۴ کشور جهان جهت شرکت در مراسم و عرض تسلیت شهادت رئیس جمهور و همراهانش در ایران حضور پیدا کرده اند

تا این لحظه مقامات ۵۴ کشور جهان جهت شرکت در مراسم و عرض تسلیت شهادت رئیس جمهور و همراهانش در ایران حضور پیدا کرده اند

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan