آیین تجلیل و تکریم از آقای دکتر محمد شریف زارعی فرماندار سابق کاشان و معارفه آقای حمیدرضا محمدی فشارکی فردا سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه با حضور مدیران اجرایی شهرستان کاشان و استان اصفهان در فرمانداری برگزار خواهد شد.

آیین تجلیل و تکریم از آقای دکتر محمد شریف زارعی فرماندار سابق کاشان و معارفه آقای حمیدرضا محمدی فشارکی فردا سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه با حضور مدیران اجرایی شهرستان کاشان و استان اصفهان در فرمانداری برگزار خواهد شد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan