علی محلوجی ، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان گفت: سیل اخیر که در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال جاری اتفاق افتاد، ۱۷۱ میلیارد ریال به بخش کشاورزی شهرستان خسارت وارد کرد.وی افزود: خسارت برآورد شده شامل ۲۱۳ هکتار از باغات و مزارع صیفی و سبزی بخش مرکزی و از بین رفتن […]

علی محلوجی ، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان گفت: سیل اخیر که در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال جاری اتفاق افتاد، ۱۷۱ میلیارد ریال به بخش کشاورزی شهرستان خسارت وارد کرد.وی افزود: خسارت برآورد شده شامل ۲۱۳ هکتار از باغات و مزارع صیفی و سبزی بخش مرکزی و از بین رفتن حدود ۸۷۰ تن انواع محصولات باغی و زراعی، ۴ رشته قنات، ۵۰ راس گوسفند و چند کیلومتر جاده بین مزارع می باشد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan