خورشید گرفتگی کامل امروز، دریچه‌ای به سوی اسرار نهفته در تاج خورشید، داغ‌ترین بخش اتمسفر خورشید، خواهد گشود. اخترشناسان با رصد این پدیده، اطلاعات بیشتری درباره بادهای خورشیدی و جریان ذرات باردار در فضا بدست خواهند آورد.ناسا نیز اقداماتی را برای رصد بهتر خورشید در زمان خورشیدگرفتگی انجام داده است و جت های تحقیقاتی WB-۵۷ […]

خورشید گرفتگی کامل امروز، دریچه‌ای به سوی اسرار نهفته در تاج خورشید، داغ‌ترین بخش اتمسفر خورشید، خواهد گشود. اخترشناسان با رصد این پدیده، اطلاعات بیشتری درباره بادهای خورشیدی و جریان ذرات باردار در فضا بدست خواهند آورد.ناسا نیز اقداماتی را برای رصد بهتر خورشید در زمان خورشیدگرفتگی انجام داده است و جت های تحقیقاتی WB-۵۷ این سازمان برای رصد خورشید در زمان خورشیدگرفتگی آماده می‌شوند.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan