وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به کاشان و بازدید از بیمارستان شهید بهشتی با حضور در بخش مراقبت های ویژه این مرکز از کارشناس مصدوم فوریت های پزشکی دانشگاه عیادت نمود.در پی سانحه دلخراش تصادف در روز دوم فروردین امسال برای دو نفر از همکاران اورژانس ۱۱۵ در حین ماموریت اداری، این […]

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به کاشان و بازدید از بیمارستان شهید بهشتی با حضور در بخش مراقبت های ویژه این مرکز از کارشناس مصدوم فوریت های پزشکی دانشگاه عیادت نمود.در پی سانحه دلخراش تصادف در روز دوم فروردین امسال برای دو نفر از همکاران اورژانس ۱۱۵ در حین ماموریت اداری، این حادثه منجر به فوت آقای مهندس سید امیر محمد رضوی(کارشناس IT معاونت درمان و اورژانس ۱۱۵) و مصدومیت آقای احسان شکاری مسئول امور پایگاه های اورژانس ۱۱۵ کاشان گردید که در حال حاضر در بخش مراقب های ویژه بیمارستان شهید بهشتی بستری می باشد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan