طبق آخرین خروجی مدل های هواشناسی از ساعات ظهر و بعدازظهر فردا چهارشنبه ورود ابر های بارشی به منطقه را شاهد خواهیم بود، شدت و عمده ی فعالیت سامانه، برای مناطق کوهستانی و مرتفع منطقه پیش‌بینی می‌شود .همچنین برای اکثر روستاها و مناطق #مرتفع شهرستان همچون (اردهال،کامو،رحق‌و…) انتظار بارش #برف نیز می‌رود.

طبق آخرین خروجی مدل های هواشناسی از ساعات ظهر و بعدازظهر فردا چهارشنبه ورود ابر های بارشی به منطقه را شاهد خواهیم بود، شدت و عمده ی فعالیت سامانه، برای مناطق کوهستانی و مرتفع منطقه پیش‌بینی می‌شود .همچنین برای اکثر روستاها و مناطق #مرتفع شهرستان همچون (اردهال،کامو،رحق‌و…) انتظار بارش #برف نیز می‌رود.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan