تفاهم‌نامه سرمایه گذاری در طرح توسعه تاسیسات فاضلاب کاشان به ارزش بیش از ۳۸۰۰ میلیارد تومان امضا شد. ویدیو کنفرانس فرمانداری ویژه کاشان با رئیس جمهور

تفاهم‌نامه سرمایه گذاری در طرح توسعه تاسیسات فاضلاب کاشان به ارزش بیش از ۳۸۰۰ میلیارد تومان امضا شد. ویدیو کنفرانس فرمانداری ویژه کاشان با رئیس جمهور

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan