مجید راهب، پدر گلاب ایران، مدیر عامل شرکت ایران گلاب، خالق نشان تجاری ربیع، کار آفرین نمونه کشوری و مرد اول صادرات گلاب و گل سرخ کشور دار فانی را وداع گفت.

مجید راهب، پدر گلاب ایران، مدیر عامل شرکت ایران گلاب، خالق نشان تجاری ربیع، کار آفرین نمونه کشوری و مرد اول صادرات گلاب و گل سرخ کشور دار فانی را وداع گفت.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan