فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در روز سه‌شنبه حضوری خواهد بود.

فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در روز سه‌شنبه حضوری خواهد بود.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan