گفتمان تخصصی در نظام مسایل منطقه کاشان “میزگرد تخصصی با موضوع اثرات مداخله نهادهای مدنی در محله های حاشیه نشین فرصت ها و تهدید ها مطالعه موردی ( محله یحیی آباد)،سخنرانان: دکتر نوید بابایی؛ عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه کاشان حجت الاسلام و المسلین جناب آقای محمد قیصریان ، مسئول نهاد مقام معظم رهبری […]

گفتمان تخصصی در نظام مسایل منطقه کاشان “میزگرد تخصصی با موضوع اثرات مداخله نهادهای مدنی در محله های حاشیه نشین فرصت ها و تهدید ها مطالعه موردی ( محله یحیی آباد)،سخنرانان: دکتر نوید بابایی؛ عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه کاشان حجت الاسلام و المسلین جناب آقای محمد قیصریان ، مسئول نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد خوراسگان و فعال فرهنگی دکتر اسد الله بابایی فرد، عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان. مدعوین اساتید ، دانشجویان و نهاد های اجرایی مرتبط با موضوع (زمان : ۱۱ آذرماه ، ساعت ۱۴) مکان: دانشگاه کاشان- سازمان مرکزی- طبقه سوم – سالن سردار شهید سلیمانی.