کارگاه تخصصی با موضوع: تبیین و تحلیل ویژگی های روانشناختی افراد دارای تمایل به خودکشی و رفتارهای آسیب رسان به خود، سخنران: دکتر فریبرز صدیق ارفعی، دانشیار گروه آموزشی روانشناسی دانشگاه کاشان، شرکت کنندگان: پرسنل مراکز اورژانس اجتماعی منطقه شمال استان اصفهان(۱۱ آذرماه ، ساعت ۹ تا ۱۱) مکان : میدان شورا، بلوار شهیدان خاندایی، […]

کارگاه تخصصی با موضوع: تبیین و تحلیل ویژگی های روانشناختی افراد دارای تمایل به خودکشی و رفتارهای آسیب رسان به خود، سخنران: دکتر فریبرز صدیق ارفعی، دانشیار گروه آموزشی روانشناسی دانشگاه کاشان، شرکت کنندگان: پرسنل مراکز اورژانس اجتماعی منطقه شمال استان اصفهان(۱۱ آذرماه ، ساعت ۹ تا ۱۱) مکان : میدان شورا، بلوار شهیدان خاندایی، جنب هنرستان نراقی، سالن اجتماعات اداره بهزیستی کاشان

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan