سازمان هواشناسی کشور: از روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت یک سامانه بارشی جدید از غرب به کشور وارد خواهد شد و به تدریج به مناطق مرکزی خواهد رسید .همچنین از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت شاهد افزایش دما تا مثبت ۳۷ درجه خواهیم بود.

سازمان هواشناسی کشور: از روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت یک سامانه بارشی جدید از غرب به کشور وارد خواهد شد و به تدریج به مناطق مرکزی خواهد رسید .همچنین از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت شاهد افزایش دما تا مثبت ۳۷ درجه خواهیم بود.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan