سالروز وفات بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی

رحلت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بی گمان یکی از پرسوز و گداز‌ترین اتفاقات در قرن اخیر برای ایرانیانی بوده که با رهبری و حضور ایشان قیام کرده و رژیم طاغوت را سرنگون کردند، رحلت امام خمینی (ره) ملتی را در بهت و اندوه زیاد فرو برد و حال امروز سالروز این ارتحال است، زمانی که ایشان چهره در نقاب خاک کشید.