بیانیه پدافند غیرعامل: تمامی احتمال ها در خصوص دلایل اختلال در سامانه سوخت تحت بررسی است؛ ادعای دشمن را تایید نمی‌کنیم. در خصوص دلایل بروز اختلال، سازمان پدافند غیرعامل کشور تمام گزینه های محتمل از جمله نفوذ و هک را در نظر و تحت بررسی دارد اما در شرایط فعلی نمی توان ادعاهای مطرح شده […]

بیانیه پدافند غیرعامل: تمامی احتمال ها در خصوص دلایل اختلال در سامانه سوخت تحت بررسی است؛ ادعای دشمن را تایید نمی‌کنیم. در خصوص دلایل بروز اختلال، سازمان پدافند غیرعامل کشور تمام گزینه های محتمل از جمله نفوذ و هک را در نظر و تحت بررسی دارد اما در شرایط فعلی نمی توان ادعاهای مطرح شده از سوی دشمن را تایید کرد.