یکی دیگر از بنرهای نصب شده‌ در بازار، با همراهی و مساعدت کسبه برداشته شد.پویشی با همکاری مسئولین و کسبه بازار به راه افتاده به اسم حذف نازیبایی های بازار ، در این اقدام بنر ها و تابلوهایی که ظاهر بازار سنتی کاشان را از بین برده است حذف خواهد شد . این پویش نیازمند […]

یکی دیگر از بنرهای نصب شده‌ در بازار، با همراهی و مساعدت کسبه برداشته شد.پویشی با همکاری مسئولین و کسبه بازار به راه افتاده به اسم حذف نازیبایی های بازار ، در این اقدام بنر ها و تابلوهایی که ظاهر بازار سنتی کاشان را از بین برده است حذف خواهد شد . این پویش نیازمند همکاری کسبه و مسئولین مربوطه می‌باشد و در صورت اجرای کامل آن بازار کاشان روح تازه ای به خود خواهد گرفت تریبون کاشان از عزیزانی که این پویش را راه اندازی و پیگیری میکنند و همچنین کسبه ای که همکاری میکنند تشکر ویژه دارد قطعا با همکاری دسته جمعی مسئولین و کسبه شاهد اتفاقات بی نظیری خواهیم بود .