پیام نماینده ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کاشان، آران و بیدگل در پی انتصاب جناب آقای حمیدرضا محمدی فشارکی به عنوان فرماندار ویژه شهرستان کاشان

پیام نماینده ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کاشان، آران و بیدگل در پی انتصاب جناب آقای حمیدرضا محمدی فشارکی به عنوان فرماندار ویژه شهرستان کاشان

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan