رییس سازمان برنامه: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود.درمورد مالیات، دولت سراغ پایش پایگاه‌های اطلاعاتی رفته است؛ پیشنهاد افزایش ۱ درصدی مالیات ارزش افزوده را دادیم، نسخه اصلاح شده لایحه بودجه ۱۴۰۳ هفته آینده به مجلس ارسال می‌شود.

رییس سازمان برنامه: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود.درمورد مالیات، دولت سراغ پایش پایگاه‌های اطلاعاتی رفته است؛ پیشنهاد افزایش ۱ درصدی مالیات ارزش افزوده را دادیم، نسخه اصلاح شده لایحه بودجه ۱۴۰۳ هفته آینده به مجلس ارسال می‌شود.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan