تشکیل دهکده سلامت ویژه منطقه کاشان با توجه به حجم بالای مراجعات به بیمارستان ، اورژانس ، مطب ها و داروخانه های شهرستان از میدان معلم تا چهار راه آیت الله کاشانی همچنین وضعیت اورژانس ، تکمیل بیمارستان های نیمه تمام مانند بقیه الله الاعظم «عج» و امام حسن «ع» مطالبات معوقه حقوق ،عدم اطلاع […]

تشکیل دهکده سلامت ویژه منطقه کاشان با توجه به حجم بالای مراجعات به بیمارستان ، اورژانس ، مطب ها و داروخانه های شهرستان از میدان معلم تا چهار راه آیت الله کاشانی همچنین وضعیت اورژانس ، تکمیل بیمارستان های نیمه تمام مانند بقیه الله الاعظم «عج» و امام حسن «ع» مطالبات معوقه حقوق ،عدم اطلاع بیمه شدگان از داروهای آزاد و دولتی جزو سایر مطالبات ایشان از مقام عالی وزارت بود. https://eitaa.com/tribunekashan